Права та обов’язки учнів

Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою школи;

- на доступ інформації з усіх галузей знань; 

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля;

- на безпечні умови навчання, виховання і праці.

 

Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм;

- дотримуватися вимог Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського та особистого майна;

- брати посильну участь у різних видах діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати активну участь у громадському житті школи, класу, в роботі учнівського самоврядування;

- приходити до школи не пізніше, ніж за 10 хв. до початку першого уроку.

Поділіться з друзями