Конституційна реформа в Україні: «Погляд із-за шкільної парти»

25.10.2014   Administrator   Категорія: Наші проекти

 

   У 2005 році, коли було оголошено про початок роботи щодо проведення конституційної реформи в Україні, вчителі історії та учні-старшокласники нашої школи розпочали роботу над проектом "Конституційна реформа в Україні: Погляд  із-за шкільної парти». Тоді ми всі щиро вірили, що влада дійсно хоче проведення конституційних змін в державі. Однак ми побачили, що змінювались президенти та склад Верховної ради, кожен президент імітував конституційний процес, проте, на жаль, ніхто із можновладців насправді і не думав вносити зміни в Основний Закон держави.
   У ході роботи над даним проектом перед нами постало декілька важливих питань, а саме: 
- Чи існує в Україні радянська влада?
   Наш висновок наступний: у 1991 році було демонтовано комуністичну систему, але збережено систему рад народних депутатів, яка фактично свідчить про те, що в Україні продовжує існувати радянська влада, як система рад.

- Чому такою живучою є радянська влада, яка влаштовувала Леніна, Сталіна...,   Брежнєва..., Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича і влаштовує сьогодні Порошенка і всіх можновладців згори донизу.
   Наша відповідь на це питання наступна: радянська влада є такою живучою тому, що вона була і залишається для можновладців органом колективної безвідповідальності, ширмою для прийняття дуже часто незаконних антинародних рішень. Мовляв: "Це ж рада вирішила". А раду, як колективний орган влади нелегко притягнути до відповідальності.

- Чи потрібна Україні радянська влада?
   Висновок однозначний: звичайно, що ні!!!

- Чи існує альтернатива радянській владі в Україні?
   У пошуках відповіді на це питання у нас появився проект 
"Конституційна реформа в Україні: Погляд  із-за шкільної парти». Наші пропозиції ми направляли у Адміністрацію Президента та у Верховну Раду. На жаль, далеко не всі наші звернення були розглянуті. Наш проект і відповіді на наші пропозиції ви можете переглянути нижче.

 

Відкритий лист

ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ТА  КЕРІВНИКІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

 Конституційна реформа в Україні:

«Погляд  із-за шкільної парти»

Шановні панове політики!

Ми,вчителі та учні школи №5 м.Тернополя, дуже стурбовані політичною ситуацією в Україні, економічною та соціальною  нестабільністю, яка постійно зростає. Саме від Вас,Президента України, Голови Верховної Ради України та керівників парламентських політичних партій у найбільшій мірі залежить подальший конституційний процес у державі. На наш погляд, у Вас є чудовий шанс, можливо єдиний, вписати Ваші імена як  представників української політичної еліти в історію нашої держави, у випадку прийняття нової Конституції, яка б задовольняла на багато-багато років всі верстви суспільства і сприяла перетворенню України у справді демократичну, правову державу, якою могли б гордитись наші нащадки.

         Проте, сьогоднішні реалії, на жаль, є зовсім іншими. 

         Всі ми є свідомими того, як із кожним роком все більше і більше загострюється політична боротьба навколо питання щодо проведення конституційної реформи в Україні,незалежно від того,хто є Президентом України і які політичні партії знаходяться при владі.

         Кожна із політичних еліт намагається провести ці зміни із максимальним врахуванням своїх політичних амбіцій без врахування допущених помилок, реальних потреб та перспектив державотворення в Україні. Переконані, що без широкого залучення громадськості, відкритого обговорення цікавих думок та пропозицій «знизу», вироблення чіткого механізму їх прийняття, конституційний процес в Україні не може бути успішним. Загальновідомо, що кожна держава сильна своїми законодавчими актами, які, якщо вони чесні та демократичні,  визнаються і виконуються усіма громадянами. У нас же найслабшою ланкою державотворення  є саме законодавчий процес, тому що закони пишуть і приймають одні  і ті ж особи під конкретне замовлення тих чи інших політичних та фінансово-економічних груп.

         Саме тому ми хочемо  внести деякі колективні пропозиції вчителів та учнів школи щодо проведення конституційної реформи в Україні, які, на наш погляд, можуть значно покращити державний устрій України.

Форма державного устрою України: президентсько-представницька республіка

Основні принципи функціонування органів державної влади та управління: 

 • запровадження реального народовладдя в Україні та ліквідація рад народних депутатів на усіх рівнях як залишку радянської тоталітарної системи та органів влади колективної безвідповідальності;
 • чітке розмежування функцій органів державної влади та управління та чітко регламентована відповідальність за їх виконання;
 • забезпечення нової якості законотворчої діяльності з максимальним врахуванням інтересів та запитів основних верств українського суспільства;
 • посилення ролі громадян та політичних партій у процесах державотворення:
 • всі службовці органів державного управління на період роботи в органах державної влади припиняють своє членство у політичних партіях та блоках

(крім членів Державного Віче України).

Основні органи державного управління:

 • Президент України
 • Законодавчі збори України
 • Державне Віче України
 • Кабінет Міністрів України
 • Органи місцевого самоврядування

Порядок утворення та основні функції органів державного управління:

Президент України

 • обирається всенародно, терміном на 5 років;може бути звільненим із займаної посади достроково за результатами всенародного референдуму,які повинні бути обов’язковими для виконання;
 • право законодавчої ініціативи;
 • право вето;
 • головнокомандувач збройних сил;
 • реалізація основних напрямків зовнішньої та внутрішньої політики;
 • призначає та звільняє з посад всіх керівників органів державної виконавчої влади,у тому числі й Кабінет Міністрів України;
 • призначає чергові вибори депутатів Законодавчих Зборів, Державного Віче України та органів місцевого самоврядування;
 • має право на дострокове припинення повноважень Законодавчих зборів та Державного Віче України та призначення дострокових виборів до них лише на підставі результатів всенародного референдуму;
 • у м. Києві знаходяться резиденції Президента та Голови Кабінету Міністрів України. Всі решту центральні органи влади (міністерства і відомства) знаходяться поза межами м.Києва – у різних обласних центрах України. 

Законодавчі Збори

 • обираються всенародно, терміном на 6 років загальною кількістю 130 чоловік, згідно квотного принципу: від кожної області та м.Київ обирається по 5 представників за професійною ознакою: юрист, економіст, приватний підприємець, працівник сільського господарства, працівник бюджетної сфери. Кандидат у члени Законодавчих Зборів повинен мати стаж роботи по спеціальності не менше 10 років та не менше 10 років проживати у територіальній громаді,від якої обирається;
 • основна функція Законодавчих зборів: підготовка проектів законів та винесення їх на розгляд Державного Віча України. В Державне Віче України вноситься по 2-3 проекти кожного закону;
 • для обговорення та підготовки консолідованих проектів законів члени Законодавчих Зборів збираються на пленарні засідання не рідше 1 разу в місяць терміном 5-10 днів. Між пленарними засіданнями – обмінюються проектами законів, ідеями та міркуваннями через засоби електронного зв’язку.
 • місцезнаходження  Законодавчих Зборів – м. Львів або будь-який інший обласний центр України.

Державне Віче України

 • складається із керівників політичних партій або їх представників, які подолали 1% бар’єр під час виборів, що проводяться раз у п’ять років, одночасно з виборами Президента України;
 • основні функції Державного Віче України:
  • ухвалення Законів України на основі законопроектів, внесених Законодавчими Зборами. Якщо протягом місяця Державне Віче України не зможе ухвалити один із варіантів законопроектів,внесених Законодавчими Зборами,Президент України має право ввести в дію своїм указом один із цих законопроектів як Закон України
  • затвердження Державного бюджету України та внесення  змін до нього за законопроектами,підготовленими Законодавчими Зборами;
  • визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики України на основі законопроектів, підготовлених Законодавчими Зборами.
  • заслуховування щорічних послань Президента України;
  • при прийнятті рішень у голосуванні приймають участь по одному  представнику від кожної політичної партії, що входить до Державного Віче України.Представник кожної політичної партії користується правом голосу, що еквівалентний кількості процентів, набраних тією чи іншою  партією під час виборів;
  • місцезнаходження Державного Віче України – м. Харків або будь-який    інший обласний центр України.

Кабінет Міністрів України

 • Кабінет Міністрів України призначається Президентом України:
 • основні функції Кабінету Міністрів України:
  • розробляє програми соціально-економічного розвитку України і організовує їх виконання;
  • забезпечує ефективну зовнішньополітичну і зовнішньоекономічну діяльність;
 • здійснює заходи для забезпечення правопорядку, боротьби із злочинністю, оборони країни;
 • забезпечує проведення фінансової(збирання податків, випуск в обіг грошей) і цінової політики;
 • координує діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

 Органи місцевого самоврядування

 • всі керівні органи місцевого самоврядування (голови територіальних громад та керівники усіх виконавчих органів місцевої влади) обираються територіальними громадами один раз на 5 років;
 • основні функції місцевого самоврядування:
  • розвиток територіальних громад;
  • управління майновими та земельними ресурсами громади;
  • збір платежів до державного та місцевого бюджетів.

      .   бюджети територіальних громад приймаються шляхом проведення

          місцевого референдуму.

Всенародний референдум проводиться у випадку:

 • внесення змін до Конституції України(тільки шляхом всенародного референдуму)
 • прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень Президента України, Законодавчих Зборів або Державного Віче України(тільки шляхом всенародного референдуму);
 • з інших питань за народною ініціативою відповідно до Закону України «Про референдум»,прийнятий відповідно до нової Конституції України.
 • Право народу та територіальних громад на відкликання будь-якої посадової особи,яка вступила на посаду у результаті виборів,шляхом референдуму,результати якого повинні мати пряму дію.
 
 
 
 

Відгуки політиків на наше звернення:

    Конституція Учнівськиий Проект 5 Школа

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями