Правила для учасників освітнього процесу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов

18.09.2021   Administrator   Категорія: Інформація для учнів

 

І. Права та обов’язки здобувачів освіти

1.1. Права здобувачів освіти. 
Учень/учениця мають право на:

1.1.1. Необхідні умови для здобуття освіти, вільне коректне висловлення власних поглядів і думок.

1.1.2. Доступ до інформаційних ресурсів (бібліотека, інтернет, ЗМІ, знання й досвід вчителя тощо), користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, фізкультурно-спортивною базою школи.

1.1.3. Участь у різних видах освітньої діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

1.1.4. Участь у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу.

1.1.5. Участь в обговоренні та внесенні власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля.

1.1.6. Участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами.

1.1.7. На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля.

1.1.8. Свободу думок, совісті й релігії.                                 

1.1.9. Навчання в рамках державних освітніх стандартів за типовим навчальним планом або за індивідуальним навчальним планам (у відповідності до медичних показників).

1.1.10. Конфіденційність повідомлення оцінки за відповідь або письмову роботу.

1.1.11. Апеляція з приводу семестрової оцінки у випадку незгоди з нею, згідно встановлених термінів та умов.

1.1.12. На безпечні умови навчання та виховання.

 

1.2.Обов’язки учнів та учениць.
Учень/учениця повинні:

1.2.1. З повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу та інших працівників школи, не допускаючи некоректного, грубого ставлення, агресії або приниження їх честі та гідності.

1.2.2. Підтримувати чистоту й порядок в приміщеннях школи, бережливо  ставитись до майна, що належить іншим. Забороняється брати без дозволу та користуватися чужими речами.

1.2.3. Дотримуватися культури поведінки та правил гігієни в їдальні.

1.2.4. Приходити до школи за 5-10 хвилин до початку занять у чистому та охайному одязі з дотриманням ділового стилю.

1.2.5. На уроки учні приходять згідно з розкладом занять по сигналу дзвоника, без запізнень.

1.2.6. Під час уроку не можна ходити по класі без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому й відволікати інших учнів від занять розмовами й іншими справами, що не стосуються уроку.

1.2.7. Працювати на уроці потрібно організовано, зосереджено, дотримуватись встановлених правил.

1.2.8. Виходити за територію школи під час освітнього процесу — категорично заборонено.

1.2.9. Приносити у навчальний заклад та на його територію з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, у т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, тютюнові вироби тощо — заборонено.

1.2.10. Вживання ненормативної лексики, непристойних виразів та жестів — заборонено.

1.2.11. Недопустима поведінка, внаслідок якої може виникати загроза власному життю і здоров’ю або життю і здоров’ю інших (сидіти на підвіконнях, бігати коридорами, штовхатися, використовувати фізичну силу стосовно один одного, лякати та цькувати один одного, застосовувати психологічне, фізичне, економічне насильство яке заподіяло чи могло заподіяти шкоду психічному або фізичному здоров’ю потерпілих тощо).

1.2.12. На уроках хімії, фізики, інформатики, фізичної культури, трудового навчання необхідно чітко дотримуватися вимог техніки безпеки.

1.2.13.  Не дозволяється користуватися мобільними пристроями на уроці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

1.2.14. Під час перерви слід дотримуватися культури використання засобів мобільного зв'язку (не говорити голосно, дотримуватися правил спілкування тощо).

1.2.15. Телефонні розмови здійснювати виключно під час перерв між уроками.

1.2.16. У разі пропуску занять учень зобов'язаний надати  класному керівнику медичну довідку або письмову заяву від батьків про причину відсутності на заняттях.

1.2.17. Фото та відеозйомка у приміщенні та на території школи здійснюється виключно  з дозволу оточуючих. Поважайте особисте  життя інших людей.

1.2.18. Заклад освіти не несе відповідальності за збереження особистих речей, мобільних пристроїв тощо, що належать учням.

 

ІІ. Права й обов’язки батьків

2.1. Права батьків. 
Батьки мають право:

2.1.1. На ознайомлення з ходом і змістом освітнього процесу, навчальним планом, за яким працює школа та оцінками успішності своїх дітей.

2.1.2. На участь у суспільному житті школи (батьківські комітети класів, батьківські збори, батьківський лекторій тощо).

2.1.3. На регулярні зустрічі з класним керівником дитини та іншими педагогічними працівниками, а також на додаткову зустріч з учителем, якщо    батьки вважають, що для цього є підстави, попередньо узгодивши  час та дату.

2.1.4. Відвідування класних та загальношкільних заходів.

2.1.5. Внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи закладу освіти.

 

2.2.Обов’язки батьків.  
Батьки зобов’язані:

2.2.1. Забезпечувати дотримання режиму роботи школи їх дитиною, не допускаючи пропуску занять без поважних причин.

2.2.2. У випадку пропуску занять дитиною повідомити класного керівника про причини відсутності й надати документи, що підтверджують ці причини (письмову заяву або довідку від лікаря).

2.2.3. дитину всім необхідним для освітнього процесу (спортивна форма, зошити, ручки тощо).

2.2.4. Регулярно відвідувати батьківські збори, школу за запрошенням класного керівника або адміністрації.

2.2.5. Забезпечувати умови для позашкільної освіти дитини та контролювати виконання учнем домашніх завдань.

2.2.6. Контролювати виконання дитиною обов’язків учнів.

2.2.7. Нести відповідальність за пошкодження дитиною шкільного майна та відшкодовувати матеріальні збитки у повному обсязі.

2.2.8. З повагою ставитися до будь-кого з учасників освітнього процесу, не допускаючи некоректного, грубого ставлення або приниження їх честі та гідності.

 

ІІІ. Права й обов’язки учителя/учительки

3.1. Права учителя/ учительки:
Учитель/учителька мають право на:

3.1.1. Участь у розробці і застосуванні методик виховання і навчання дітей у відповідності до освітньої програми школи.

3.1.2. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і підручників.

3.1.3. Підвищення кваліфікації.

3.1.4. Захист професійної честі й гідності.

3.1.5. Захист своїх інтересів самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного із порушенням вчителем норм професійної етики.

3.1.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

 

3.2.Обов’язки учителя/ учительки:
Учитель/учителька зобов’язані:

3.2.1. Діяти згідно з посадовою інструкцією вчителя (класного керівника, керівника гуртка тощо).

3.2.2. Поважати право дитини на власну думку і переконання. Оцінювати не особистість дитини, а її дії.

3.2.3. Не відпускати дітей з уроку раніше дзвоника без поважної причини.

3.2.4. Не відпускати дітей із школи без спеціальних документів ( заяви тощо).

3.2.5. Своєчасно виставляти оцінки в журнал.

3.2.6. Заздалегідь    попереджати про проведення класних та загальношкільних заходів.

3.2.7. Брати активну участь у життєдіяльності школи.

 

ІV. Загальні правила

Школа – територія друзів:

 • Поводь себе з людьми таким чином, як би хотів, щоб поводились із тобою!
 • Проявляй повагу до усіх на території школи.
 • Використовуй лише ненасильницькі комунікації та компромісний спосіб вирішення конфліктів.
 • Дотримуйся правил етики.

Правило безпеки:

 • Будь уважний! Усі дбають про безпечне середовище для всіх і для себе! Зберігай контроль над власною поведінкою.
 • Повідомляй вчителів, якщо знайдено незнайомі чи підозрілі речі на  території школи.
 • Негайно доведи до відома вчителів про небезпеку, яка з’явилась (розбилось скло, зламалась шафа, несправний вимикач тощо).

Гаджети тільки на користь!

 • Тримай телефон у безшумному режимі.
 • Використовуй гаджети під час занять тільки з навчальною метою.
 • Усі комунікації телефоном здійснюються під час перерви.
 • Дзвонити класному керівнику за необхідності.

Правило тайм-менеджменту або управління часом. Опануй тайм-менеджмент – і ти станеш успішним!

 • Будь вчасно у визначений час у визначеному місці.
 • Дотримуйся розкладу, домовленостей і попереджай про зміни.

Правило «запитай класного керівника»:

 • Звертайся до класного керівника або вчителя з будь-яким запитанням.
 • Якщо класний керівник або вчитель не має відповіді, він точно скерує до того, хто знає!

    Правила Учасників Освітнього Процесу

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями