Організаційно-методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.

09.10.2019   Administrator   Категорія: Інформація для вчителів

НАКАЗ
02 вересня 2019 року                                                         № 173-о.д.

 

Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами  в школі у 2019-2020 н.р.

Відповідно до Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схваленої  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №  526-р, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки,  Концепції Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016 року, рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників міста 2019 року, наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 02.09.2019 року № 311 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році» та рішення педагогічної ради школи від 29.08.2019р. (протокол № 10) та з урахуванням професійних потреб та інтересів вчителів школи, поступового їх включення в інноваційну освітню діяльність, розвитку педагогічної творчості та професійної майстерності, а також забезпечення організаційно-методичного супроводу діяльності шкільних методичних локацій з питань удосконалення змісту роботи на компетентнісній основі, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити у 2019-2020 н.р.  роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій».

2. Доручити керівництво методичною роботою з педагогічними працівниками школи методичній раді школи.

3. Створити методичну раду школи у такому складі:

Мариніна О.І. – голова методичної ради, заступник директора школи з   навчально-виховної роботи;
Думанська Н.О. – секретар методичної ради, практичний психолог;
Поврозник П.І. – член методичної ради, директор школи;
Андрющенко Т.Ю. – член методичної ради, заступник директора школи з навчально-виховної роботи;
Погоріла О.І. – член методичної ради, заступник директора школи з навчально-виховної роботи;
Величко В.О. – член методичної ради, керівник Дидактичної студії вчителів початкових класів;
Коваль Г.І. – член методичної ради, керівник Методичної локації вчителів фізико-математичного циклу;
Потокій О.В. – член методичної ради, керівник Мовно-літературної світлиці вчителів-філологів;
Коваль С.В. – член методичної ради, керівник Клубу спілкування класних керівників 5-11 класів;
Молошек О.Є. – член методичної ради, керівник Методичної локації вчителів фізичної культури;
Хміляр М.З. – член методичної ради, керівник Дискусійної панелі вчителів іноземних мов.

4. Методичній раді завершити координацію планування усіх форм методичної роботи до 01.10.2019 року та забезпечити науково-методичний супровід підготовки  учителів до участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2020» у номінаціях: «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво», «Хімія», «Зарубіжна література», «Історія».

5. Затвердити таку структуру методичної роботи:

 • Методична рада школи«Планування роботи та координація діяльності шкільних методичних формувань. Упровадження у практику роботи школи інноваційних методів навчання та підвищення рівня професійної майстерності педагогів у реалізації моделі випускника школи як компетентнісної особистості»;
 • Психолого-педагогічний семінар«Психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку школярів у формуванні в них життєвих компетентностей на уроках та в позаурочній діяльності»;
 • Школа молодого вчителя – «Розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня його професійної майстерності в умовах реформування освіти»;
 • Дидактична студія  вчителів початкових класів«Виявлення, підтримка і  розвиток індивідуальних нахилів і творчих здібностей учнів початкової школи, шляхи формування їхньої пізнавальної активності та уміння вчитися в умовах реформування початкової школи»;
 • Мовно-літературна світлиця учителів-філологів«Розвиток творчої діяльності учнів на уроках філологічного циклу шляхом використання інноваційних методів і прийомів навчання, що спонукають до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності, вихованості, розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління»;
 • Дискусійна панель  вчителів іноземних мов«Розвиток комунікативних умінь і творчих здібностей школярів з метою підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів та готовності їх до життя у міжкультурному середовищі»;
 • Методична локація вчителів фізико-математичного циклу «Застосування сучасних інноваційно-освітніх технологій на уроках фізико-математичного циклу для формування математичної  та дослідницької компетентностей учнів»;
 • Методична локація вчителів фізичної культури «Зміцнення здоров’я дітей шляхом залучення до різних видів спорту та виховання здорового способу життя»;
 • Клуб спілкування класних керівників 5-11 класів «Шляхи самореалізації особистості підростаючого покоління на основі формування життєвих компетентностей та завдання класних керівників щодо різнобічного розвитку школяра щодо впровадження Концепції нової української школи».

6. Призначити керівниками шкільних методичних локацій таких педагогічних працівників:

 • Методичної ради школи – Мариніну О.І.;
 • Школи молодого вчителя – Лесишин Н.Л.;
 • Психолого-педагогічного семінару – Думанську Н.О.;
 • Дидактичної студії  вчителів початкових класів – Величко В.О.;
 • Мовно-літературної світлиці учителів-філологів – Потокій О.В.;
 • Дискусійної панелі вчителів іноземних мов – Хміляр М.З.;
 • Методичної локації вчителів фізико-математичного циклу  – Коваль Г.І.;
 • Методичної локації вчителів фізичної культури – Молошек О.Є.;
 • Клубу спілкування класних керівників 5-11 класів – Коваля С.В.

7. Головам методичних локацій скоординувати плани роботи, виходячи з єдиної проблеми школи на 2019-2020 н.р. «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій»,  забезпечуючи поступальну реалізацію Концепції Нової української школи, впровадження Державних стандартів освіти, зокрема, у 1-2-х та 10-11-х класах,  реалізацію національного та військово-патріотичного виховання, впровадження у шкільну практику освітньої філософії Української хартії вільної людини.

8. Заступникам директора школи:

8.1. Спрямувати методичну  роботу на реалізацію нормативно-правових документів в умовах реформування в галузі освіти, рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників м.Тернополя.

8.2. Проаналізувати на засіданні серпневої педагогічної ради ефективність методичної роботи в школі.

8.3. Спланувати оптимальну для школи структуру методичної роботи на    2019-2020 н.р. відповідно до запитів педагогічних працівників.

8.4. Систематично здійснювати внутрішкільний контроль за ефективністю роботи шкільних методичних формувань у контексті системної модернізації  освітнього процесу.

8.5. Освітній процес здійснювати на засадах  інтеграції  та відповідно нової типології уроків, зазначеної в Типових освітніх програмах.

8.6. Сприяти реалізації заходів щодо організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

8.7. Створювати організаційні умови для підвищення фахової підготовки і кваліфікації педагогічних працівників, заохочувати до участі у професійних конкурсах, змаганнях тощо.

8.8. Сприяти моральному та матеріальному  заохоченню педпрацівників, які беруть активну участь у  формуванні  інноваційного методичного простору міста.

8.9. Забезпечувати дотримання нормативних вимог щодо організації і проведення  атестації та проходження курсової підготовки педагогічними кадрами.

8.10.При атестації педагогічних працівників урахувати сертифікати, підтверджені наказами управління освіти і науки ТМР та Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, які засвідчують участь педагогів у методичних заходах упродовж 2016-2020 років.

8.11.Упродовж 2019-2020 н.р. сприяти участі педагогів навчальних закладів до участі в загальноміських формах методичної роботи відповідно до органайзера ТКМЦНОІМ.

8.12.З метою здійснення профільної підготовки учнів навчальних закладів міста вивчати питання щодо створення Міжшкільного ресурсного центру (-ів) та надавати пропозиції ТКМЦ.

9. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Мариніну О.І.

Директор школи                                                                  П.І.Поврозник

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА  З ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ 
у 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

п/п

Назва методичної локації

Керівник

Склад

Графік роботи

Науково-методичні проблеми

1.

Методична рада школи

Мариніна О.І.

Заступники директора, психолог та керівники шкільних методичних локацій

Перша середа вересня, грудня, лютого, травня;

14.00

Планування роботи та координація діяльності шкільних методичних формувань. Впровадження у практику роботи школи інноваційних методів навчання та підвищення рівня професійної майстерності педагогів у реалізації моделі випускника школи як компетентнісної особистості.

2.

Психолого-педагогічний семінар

Думанська Н.О.

 

Учителі-предметники

Перший понеділок щомісяця;

14.00

Психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку школярів у формуванні в них життєвих компетентностей на уроках та в позаурочній діяльності.

3.

Дидактична студія вчителів початкових класів

Величко

В.О.

Учителі 1-4 класів

Перша середа вересня, грудня, лютого, травня;

13.00

Виявлення, підтримка і  розвиток індивідуальних нахилів і творчих здібностей учнів початкової школи, шляхи формування їхньої пізнавальної активності та уміння вчитися.

4.

Дискусійна панель вчителів іноземних мов

Хміляр М.З.

Учителі іноземних мов

Другий четвер вересня, грудня, лютого, травня;

14.00

Розвиток комунікативних умінь і творчих здібностей школярів з метою підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів та готовності їх до життя у міжкультурному середовищі.

5.

Мовно-літературна світлиця учителів-філологів

Потокій О.В.

Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури

Третя вересня, грудня, лютого, травня;

14.00

Розвиток творчої діяльності учнів на уроках філологічного циклу шляхом використання інноваційних методів і прийомів навчання, що спонукають до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності, вихованості, розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління.

6.

Методична локація вчителів фізико-математичного циклу

Коваль Г.І.

Учителі математики фізики, інформатики

Четверта середа вересня, грудня, лютого, травня;

14.00

Застосування сучасних інноваційно-освітніх технологій на уроках фізико-математичного циклу для формування навчально-пізнавальної та дослідницької компетентностей учнів.

7.

Клуб спілкування класних керівників

Заверуха Н.Б.

Класні керівники

Перша середа вересня, грудня, лютого, травня;

15.00

Шляхи самореалізації особистості підростаючого покоління на основі формування життєвих компетентностей та завдання класних керівників щодо різнобічного розвитку школяра.

8.

Методична локація вчителів фізичної культури

Молошек О.Є.

Учителі фізичної культури

Друга середа вересня, грудня, лютого, травня;

15.00

Зміцнення здоров’я дітей шляхом залучення до різних видів спорту та виховання здорового способу життя.

 

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями