Вдосконалення системи оцінювання результатів навчання учнів під час змішаного / дистанційного навчання

01.09.2022   Administrator   Категорія: Критерії, правила і процедури оцінювання

Вдосконалення системи оцінювання результатів навчання учнів під час змішаного / дистанційного навчання у 5-х класах НУШ та 6-11-их класах
(погоджено рішенням педагогічної ради від 29.08.2022р., протокол № 9)

 

Заняття проводяться за розкладом на платформі Моя школа з допомогою сервісу  Google Meet.

Учні до уроку «заходять» без запізнення, вітаються з учителем з ввімкненою камерою.

Камеру вмикати на вимогу вчителя. Під час усної відповіді камера і мікрофон завжди повинні бути ввімкнені. У випадку вимкненої камери виставляється «н».

 Якщо дитина не може вийти на зв’язок (за сімейними обставинами, за станом здоров’я чи інших поважних причин) батьки повинні попередити про це класного керівника письмово, а класний керівників попереджає про це вчителів-предметників.

Якщо дитина пропустила урок, і в журналі учитель виставив «н», то здати опрацьований матеріал (класна / домашня робота) можна індивідуально, домовившись попередньо з учителем. За цю роботу оцінку необхідно отримати до виставлення тематичної.

На початку вивчення теми вчитель повідомляє всі види діяльності, які обов’язково повинні бути здані до наступної теми.

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної теми. Тематичний бал виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

Якщо учень / учениця був(-ла) відсутній(-я) на усіх уроках протягом вивчення теми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований/а). Це означає, що учень не засвоїв програмного матеріалу з даної теми.

Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення підсумкової роботи.

Тематична оцінка виставляється при наявності:

- 50% робіт, враховуючи всі види діяльності;

- 100% практичних, лабораторних, контрольних робіт, аудіювання, читання мовчки, письмо, говоріння (для мовно-літературної галузі). Це обов’язкові види діяльності).

 

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням тематичного оцінювання, отриманого учнями протягом семестру та оцінювань з аудіювання, читання мовчки, письма, говоріння (мовно-літературна галузь).

При виставлені семестрового балу у 6-11-их класах враховуються оцінки за тему та оцінки за основні види діяльності як середнє арифметичне на користь учня/иці.

При виставленні оцінки за семестр враховуються результати навчальних досягнень з усіх тем, тобто семестровий бал виводиться, як середнє арифметичне з трьох тем. Якщо у семестрі заплановано три теми, а з однієї учень(-ця) не атестований («н/а» - 0 балів), то семестровий бал виводиться, як середнє арифметичне наступним чином:

наприклад: І тема 10 балів, ІІ тема – 8 балів, ІІІ тема – «н/а», то семестрова оцінка вираховується так: (10+8+0):3=18:3= 6 балів.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року на користь дитини (9,5 балів заокруглюється до 10 балів).

 

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями