Звіт директора школи за 2018-2019 навчальний рік

11.06.2019   Administrator   Категорія: Документація

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи та наказу МОН України № 55 від 28.01.2005р. щорічно по завершенню навчального року директор школи звітує перед педагогічним колективом, батьками та учнями на загально шкільній конференції про виконану роботу за рік.

Примірне положення «Про порядок звітування…» передбачає відповідну структуру щорічного звіту, дотримуючись якої, дозвольте доповісти про наступне.

Про підвищення кваліфікаційного рівня  та  результативності роботи педагогічного колективу протягом 2018-2019 навчального року свідчать наступні дані.

Всього у школі працювало:

 • 79 – педагогічних працівників
 • 1 – педагог-організатор
 • 2 – бібліотекарі
 • 1 – психолог

Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем у порівнянні з минулим роком

Щорічно вчителі проходять атестацію на встановлення чи відповідність кваліфікаційного рівня. В 2018-2019 н.р. було атестовано 15 педагогічних працівників, серед них пройшли атестацію директор школи та три заступники, що становить 19% від загальної кількості педагогічних працівників у закладі.

Серед атестованих вчителів:

атестовано на відповідність раніше присвоєній:   

 • кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» – 9 вч. (минулого року – 13 вч.)
 • педагогічному званню «старший учитель» – 7 вч. (минулого року – 7 вч.)
 • педагогічному званню «Учитель-методист» – 1 вч. (минулого року – 1 вч.)

присвоєно:

 • кваліфікаційну категорію  «спеціаліст ІІ категорії» – 2 вч. (минулого року – 1 вч.)
 • кваліфікаційну категорію  «спеціаліст І категорії» – 1 вч. (минулого року – 2 вч.)
 • кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» – 1 вч. (минулого року – 4 вч.)

МЕРЕЖА КЛАСІВ І РУХ учнів

На початок навчального року – 858 учнів. У тому числі:

Класи

К-сть класів

В них учнів

1 – 4

10

300

5 – 9

14

417

10 – 11

5

141

Всього

29

858

 

Середня наповнюваність станом на 01.09.2018 року – 29,6 уч.

Навчались у ІІ зміну два 3-х класи – 66 учнів

Орієнтовна мережа класів на 2019-2020 навчальний рік

Класи

К-сть класів

Примітка

1 – 4

9

приблизно 270 учнів

5 – 9

14

приблизно  420 учнів

10 – 11

6

приблизно 165 учнів

Всього

29

 

 

Рух учнів протягом 2018-2019 навчального року:

 • Вибули із перевідних класів – 6 учнів
 • Прибули у перевідні класи – 7 учнів
 • Закінчили школу:  11 клас –  65 учнів

Набрано 2 перших класи – НУШ -30 учнів; «Інтелект України» - 30 учнів

             Учні з 1 по 11 клас вивчають англійську мову, а з 5 по 11 клас – другу іноземну. Зокрема:

 

Назва іноземної мови, що вивчається

К-сть груп

К-сть учнів

Англійська

65

858

Німецька

20

291

Французька

2

16

Польська

17

227

Результати успішності за 2018-2019н.р.

Класи

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Низький

3

67 уч.

20 уч. – 29,8%

39 уч. – 58,2%

8 уч. – 11,9%

-

4

91 уч.

37 уч. – 40,6%

41 уч. – 45%

13 уч. – 14,3%

-

5

89 уч.

5уч. – 5,6%

57 уч. – 64%

26 уч. – 29,2%

1 уч. – 1,2%

6

63 уч.

9 уч. – 14,3%

28 уч. – 44,4%

25 уч. – 39,7%

1 уч. – 1,6%

7

 92 уч.

7 уч. – 7,6%

36 уч. – 39,1%

48 уч. – 52,2%

1 уч. – 1%

8

84 уч.

13 уч. – 15,5%

20 уч. – 23,8%

41 уч. – 48,8%

10 уч. – 11,9%

9

90 уч.

15 уч. – 16,7%

44 уч. – 48,9%

31 уч. – 34,4%

-

10

75 уч.

14 уч. – 18,7%

28 уч. – 37,3%

30 уч. – 40%

3 уч. – 4%

11

65уч.

19 уч. – 29,2%

34 уч. – 52,3%

12 уч. – 18,5%

-

5-11 класи

558 уч.

82 уч. – 14,7%

247 уч. – 44,3%

213 уч. – 38,2%

16 уч. – 2,9%

Всього 3-11 класи

716 уч.

139 уч. – 19,4%

327 уч. – 45,7%

234 уч. – 32,7%

16 уч. – 2,2 %

У порівнянні із 2018-2019н.р. зменшилася кількість учнів, які закінчили навчальний рік на «високий» рівень на 1,6%, а кількість учнів, які закінчили низький рівень, збільшилася на 0,2%. Кількість учнів, які закінчили навчальний рік на достатній і середній рівень у порівнянні із минулим навчальним роком, залишилася незмінною.

Інформація про учнів 5-8 та 10 класів, нагороджених Похвальним листом
за підсумками навчання у 2018-2019 навчальному році

 

Клас

Загальна кількість учнів

Кількість учнів нагороджених Похвальним листом

%

3-А

33

13

39,4%

3-Б

34

7

20,6%

4-А

31

11

35,5%

4-Б

30

15

50%

4-В

30

11

36,7%

5-А

30

3

10%

5-Б

28

1

3,6%

5-В

30

1

3,3%

6-А

30

6

20%

6-Б

33

3

9%

7-А

30

3

10%

7-Б

32

1

3%

7-В

30

3

10%

8-А

22

0

0%

8-Б

32

10

31%

8-В

30

3

10%

10-А

25

6

24%

10-Б

23

3

13%

10-В

27

4

14,8%

Всього

560

104

18,6%

 

Показник якості навченості (ПЯН) учнів 5-11 класів

 

 • ПЯН визначається за формулою -

n4 – кількість учнів, які впорались із завданням на високому рівні (від 10- до 12 балів);

 • – кількість учнів, які мають достатній рівень знань (7-9 балів);

n2 – (4-6 балів) середній рівень;

 • – (1-3 бали) низький (початковий рівень);
 • – кількість дітей, які виконували завдання

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів 9-х класів з української мови

 

Результати оцінювання навчальних досягнень

Кількість учнів

 

                Рівень  навчальних  досягнень

За списком

Писали роботу

П

С

Д

      В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Річна

90

90

-

-

-

-

2

7

15

19

24

14

9

-

ДПА

90

89

-

-

-

-

-

4

6

18

19

23

13

6

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів 9-х класів з математики

Результати оцінювання навчальних досягнень

Кількість учнів

 

                Рівень  навчальних  досягнень

За списком

Писали роботу

П

С

Д

      В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Річна

90

90

-

-

-

2

8

16

8

14

21

16

4

1

ДПА

90

89

-

-

-

5

5

3

12

26

13

17

3

5

4 класи

Здавало ДПА – 91

Звільнені від ДПА – немає           

Предмети

К-сть учнів, які здавали

Рівень досягнень

Високий,

к-сть / %

Достатній,

к-сть / %

Середній,

к-сть / %

Початковий, к-сть / %

Українська мова

91

57

63%

26

29%

7

8%

-

Математика

87

64

74%

22

25%

1

1%

1

1%

 

ПРОДОВЖЕННЯ 

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями