Звіт директора школи за 2017-2018 навчальний рік

18.06.2018   Administrator   Категорія: Документація

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи та наказу МОН України № 55 від 28.01.2005р. щорічно по завершенню навчального року директор школи звітує перед педагогічним колективом, батьками та учнями на загально шкільній конференції про виконану роботу за рік.

Примірне положення «Про порядок звітування…» передбачає відповідну структуру щорічного звіту, дотримуючись якої, дозвольте доповісти про наступне.

2017-2018 навчальний рік став ще одним важливим кроком у підвищенні результативності роботи педагогічного, батьківського та учнівського колективів, створенню умов розвитку кожної дитини та її самовдосконалення та впровадження в практику роботи інноваційних методів та технологій навчання учнів.

Протягом 2017-2018 н.р. в школі працювало:

                   79 – педагогічних працівників               2 – педагоги-організатори

                   2 – бібліотекарі                                         1 – психолог

Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем у порівнянні з минулим роком

Щорічно вчителі проходять атестацію на встановлення чи відповідність кваліфікаційного рівня. В 2017-2018 н.р. було атестовано 20 педагогічних працівників, що становить 25%.

Серед атестованих вчителів:

атестовано на відповідність раніше присвоєній: 

 • кваліфікаційній категорії  «спеціаліст І категорії» – 1 вч. (минулого року – 1 вч.)
 • кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» – 13 вч. (минулого року – 10 вч.)
 • педагогічному званню «старший учитель» – 7 вч. (минулого року – 2 вч.)
 • педагогічному званню «Учитель-методист» – 1 вч. (минулого року – 0 вч.)

присвоєно:

 • кваліфікаційну категорію  «спеціаліст ІІ категорії» – 1 вч. (минулого року – 1 вч.)
 • кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» – 4 вч. (минулого року – 1 вч.)
 • педагогічне звання «старший учитель» –  4 вч. (минулого року – 5 вч.)
 • педагогічне звання «Учитель-методист» – 1 вч. (минулого року – 2 вч.)

Розподіл педагогічних працівників по віку такий:

У школі працює:

МЕРЕЖА КЛАСІВ І РУХ учнів

На початок навчального року - 827

У тому числі:

Класи

К-сть класів

В них учнів

1 – 4

9

285

5 – 9

13

431

10 – 11

4

111

Всього

26

827

 

Середня наповнюваність станом на 01.09.2017 року – 28 уч.

Навчались у ІІ зміну три 3-х класи – 92 учнів

Орієнтовна мережа класів на 2018-2019 н.р.

Класи

К-сть класів

Примітка

1 – 4

10

(додатково набрано 3-тій перший клас)

5 – 9

14

(додатково набрано 3-тій п’ятий  клас)

10 – 11

5

(три 10-х класи)

Всього

29

 

 

Рух учнів протягом 2017-2018 н.р.:

Вибули із перевідних класів – 28 учнів

Прибули у перевідні класи – 14 учнів

Закінчили школу:  11 клас –  43 учні

Учні з 1 по 11 клас вивчають англійську мову, а з 5 по 11 клас – другу іноземну. Зокрема,

Назва іноземної мови, що вивчається

К-сть груп

К-сть учнів

Англійська

79

827

Німецька

20

303

Французька

3

27

Польська

14

212

 

Результати успішності за 2017-2018н.р.

Класи

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Низький

3

88 уч.

35 уч. – 40%

44 уч. – 50%

9 уч. – 10%

-

4

62 уч.

24 уч. – 39%

33 уч. – 53%

5 уч. – 8%

-

5

64 уч.

9 уч. – 14%

41 уч. – 64%

14 уч. – 22%

-

6

94 уч.

10 уч. – 10,6%

45 уч. – 48%

38 уч. – 40%

1 уч. – 1%

7

 87уч.

14 уч. – 16%

19 уч. – 22%

44 уч. – 51%

10 уч. – 11%

8

93 уч.

13 уч. – 14%

36 уч. – 39%

43 уч. – 46%

1 уч. – 1%

9

86 уч.

11 уч. – 13%

35 уч. – 41%

40 уч. – 46%

-

10

68 уч.

15 уч. – 22%

27 уч. – 40%

23 уч. – 34%

3 уч. – 4%

11

43уч.

12 уч. – 16%

25 уч. – 58%

5 уч. – 26%

-

5-11 класи

535 уч.

84 уч. – 16%

228 уч. – 43%

207 уч. – 39%

15 уч. – 2%

Всього 3-11 класи

685уч.

143 уч. – 21%

305 уч. – 45%

221 уч. – 32%

15 уч. – 2 %

 
У порівнянні із 2016-2017н.р. збільшилася кількість учнів на 4%, які закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень, на 2% з середнім рівнем, зменшилася кількість учнів, які закінчили навчальний рік із середнім рівнем навчальних досягнень на 2,6% і на 1,3% із низьким рівнем.
 

Інформація про учнів 5-8 та 10 класів нагороджених Похвальним листом
за підсумками навчання у 2017-2018 н.р.

Клас

Загальна кількість учнів

Кількість учнів нагороджених Похвальним листом

%

5-А

29

5

17,2%

5-Б

35

4

11,4%

6-А

31

4

13%

6-Б

33

3

9%

6-В

30

3

10%

7-А

24

0

0%

7-Б

33

8

24,2%

7-В

30

5

16,6%

8-А

33

2

6%

8-Б

30

4

13,3%

8-В

30

7

23,3%

10-А

37

13

35%

10-Б

31

2

6,5%

Всього

406

60

14,7%

 

Показник якості навченості (ПЯН) учнів 5-11 класів

Інформація про результати ДПА

9 класи

Здавало ДПА – 86

Звільнені від ДПА – немає

Предмети

К-сть учнів, які здавали

Рівень досягнень

Високий,

к-сть / %

Достатній,

к-сть / %

Середній,

к-сть / %

Початковий, к-сть / %

Українська мова

86

41

47,6%

35

40,7%

10

11,7%

-

Математика

86

26

30%

45

52%

17

18%

-

Англійська мова

86

59

68,6%

21

24,4%

6

7%

-

 

4 класи

Здавало ДПА – 62

Звільнені від ДПА – немає

           

Предмети

К-сть учнів, які здавали

Рівень досягнень

Високий,

к-сть / %

Достатній,

к-сть / %

Середній,

к-сть / %

Початковий, к-сть / %

Українська мова

62

40

64,5%

22

34,5%

-

-

Математика

62

38

61,3%

23

37%

1

1,7%

-

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу у 2017-2018 н.р.

У 2017-2018 н.р. методична робота у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов була підпорядкована нормативно-правовій базі і була спрямована на поступальну реалізацію Концепції «Нової української школи», основних законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Державних стандартів освіти, національного та військово-патріотичного виховання, впровадження у шкільну практику освітньої філософії Української хартії вільної людини. Основними завданнями методичної роботи було виявлення і підтримка творчої праці педагогів, підвищення їх фахової майстерності, активізації інноваційної діяльності, оптимізації форм і методів роботи з педагогічними кадрами, популяризації методичних надбань.

Протягом минулого навчального року педагогічним та учнівським колективами за участю батьків реалізовано багато цікавих справ, серед яких можна відмітити участь у міжнародних проектах,програмі обміну майбутніх лідерів FLEX, співпрацю з Goethe-Institut (Гете-Інститутом) в Україні у рамках реалізації проекту "Міжнародні сертифікати з німецької мови для учнів" та багато інших.

Педагогічний колектив ТСШ №5 працює над науково-методичною проблемою: «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій».  Метою роботи є створення оптимальних умов для формування життєвих компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя та учня шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій. Відповідно до затверджених раніше етапів педагогічний колектив у 2017-2018н.р. працював над ІІІ (практичним) етапом реалізації проблеми.

 Під час І, ІІ та ІІІ етапів роботи над проблемою були реалізовані такі завдання:

 1. Проведено глибокий і усесторонній аналіз роботи за минулий період (2010 - 2015 р.р.) з метою об’єктивної оцінки фактичного стану педагогічного процесу в школі і його результатів та виявлення перспектив розвитку шкільної освіти;
 2. Вивчено й узагальнено на нарадах, засіданнях шкільних МК питання формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей у філософії, психології, педагогіці та методиці викладання.
 3. Визначено вихідні науково-методичні умови роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
 4. Виокремлено психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку школярів у формуванні в них життєвих компетентностей на уроках та в позаурочній діяльності.
 5. Встановлено основні фактори, які впливають на формування життєвих компетентностей учнів.

На засіданнях шкільних методичних комісій, які відбулися у лютому 2018 році, проаналізовано шляхи формування життєвих компетентностей учнів та їх підготовки до успіху в сучасних умовах життя. Ефективність застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі продемонструвала педагоги під час обговорення проведених відкритих уроків, обміну досвідом. Зокрема,педагогами початкової школи найбільш результативно впроваджуються компетентність продуктивної творчої діяльності, соціальна,саморозвитку та самоосвіти. Учителями-філологами компетентнісний підхід на уроках, над впровадженням якого вони працюють ще з осені 2012 року, реалізується через формування соціальної, інформаційної та комптентності саморозвитку та самоосвіти. Учителі фізико-математичного циклу застосовують інформаційну, компетентність продуктивної творчої діяльності, саморозвитку та самоосвіти. Учителями іноземної мови успішно впроваджуються полікультурна, інформаційна, комунікативна та компетентність продуктивної творчої діяльності. З метою практичної реалізації даної проблеми в освітній процес учителями іноземних мов у листопаді – лютому були проведені відкриті уроки.

Завдяки активізації діяльності шкільних методичних комісій у контексті роботи над проблемою учителями розроблено практичні рекомендації щодо втілення педагогічної теорії в живу практичну діяльність та впровадження інноваційних технологій з метою формування життєвих компетентностей особистості. Зважаючи на головні зміни у новому Законі про освіту, який набув чинності 28 вересня 2018 року, – орієнтація на результат навчання, а не на зміст, а також впровадження компетентнісного підходу та наскрізних змістових ліній, перед педагогічним колективом постало актуальним питання збільшення кількості досліджуваних компетентностей: із шести до десяти. З огляду на це в об’єкт педагогічного дослідження були включені математична компетентність, компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій, підприємливість та фінансова грамотність, екологічна компетентність і здорове життя. Окрім того, уже впроваджувані компетентності отримали відповідно до нового Закону про освіту оновлене формулювання, зокрема, комунікативна компетентність була поділена на дві: вільне володіння державною мовою та здатність спілкування іноземними мовами, інформаційна видозмінена в  інформаційно-цифрову компетентність, компетентність саморозвитку та самоосвіти трансформувалась в уміння навчатися впродовж життя, полікультурна отримала назву загальнокультурна компетентність, асоціальна компетентність доповнилась громадянською.

На засіданні педради від 14.02.2018р. (протокол №2) підведені підсумки роботи педагогічного колективу над практичним етапом реалізації науково-методичної проблеми, а також намічено основні напрямки подальшої діяльності педагогічного колективу на наступний навчальний рік, а саме:

 • проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;
 • аналіз діагностування рівня вихованості, сформованості ключових компетентностей учня на основі розвитку його творчих здібностей учнів;
 • аналіз ефективності застосування учителями інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • створення членами творчої групи передового педагогічного досвіду; узагальнення та аналіз роботи над проблемою;
 • вироблення практичних рекомендацій; створення банку перспективного педагогічного досвіду;
 • створення умов для саморозвитку і творчості учнів шляхом надання їм
 • можливості вибору певної справи та вибору рівня участі в її підготовці, організації, виконанні;
 • залучення батьків у навчально-виховний процес.

На згаданій педраді було розроблено та затверджено План заходів IV – систематизаційного – етапу роботи педагогічного колективу над реалізацією над науково-методичної проблеми на 2018 - 2019 н.р.:

1. Активізація  діяльності шкільних МК  у контексті роботи над проблемою. Стимулювання розвитку педагогічної майстерності (організація продуктивної взаємодії з учнями, майстерність вчити дитину самостійно здобувати знання й підвищувати свій рівень, щоб забезпечувати неперервність освіти).

2. Пошук нових прогресивних технологій, методів і прийомів впровадження ключових компетентностей у навчально-виховний процес, пов’язаних з формуванням в учнів відповідних умінь.  Проведення круглого столу на тему: «Від компетентного вчителя до компетентного випускника школи. Нові прогресивні технології – шлях до формування  життєвих компетентностей учнів».

3. Підготовка та проведення засідання педагогічної ради: "Про систематизацію роботи педколективу з розвитку ключових компетентностей  учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі впровадження нових прогресивних технологій навчання".

4. Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою. Розробка практичних рекомендацій щодо втілення педагогічної теорії у практичну діяльність.

Активізація методичної роботи дозволила забезпечити активне впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. Так,   з ініціативи  заступників директора  з  навчально-виховної роботи Андрющенко Т.Ю., Мариніної О.І., Погорілої О.І., виховної роботи Пяничук І.І. та активної участі вчителів-предметників з листопада по лютий поточного навчального року було проведено цикл відкритих уроків. Результативною у цьому напрямку була творча діяльність учителів англійської мови Гірняк Г.Я., Галайди О.Я., Романів Н.М., Хмелюк О.В., Шавуляк Г.Б., Погорілої О.І., Козоріз І.П., Федоронько І.Б., Якушевич Т.В., польської мови Дідух Н.В., початкових класів Дідух Л.Ю., інформатики Крамар М.П., історії Коваля С.В., основ здоров'я, географії, природознавства Смолярської М.С., фізичної культури Якубів О.А., музичного мистецтва Чех З.Л.Даними вчителями були проведені відкриті уроки з урахуванням власних методичних тем самоосвіти та проблеми школи, над реалізацією якої працює педагогічний колектив. Уроки педагогів відрізняв високий рівень педагогічної майстерності, творча активність дітей, демократичний стиль спілкування. Обговорення уроків на засіданням шкільних методичних комісій засвідчило, щодо формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках неможливий без впровадження інноваційних та інтерактивних технологій учнів на уроці. Уроки з мультимедійною підтримкою педагоги використовують для посилення навчального ефекту, як пояснювально-ілюстративний метод навчання. На таких заняттях застосовують мультимедійні продукти: презентації, фрагменти навчально-пізнавальних мультфільмів,педагогічних програмних засобів у режимі демонстрації тощо.   

У поточному навчальному році підвищили свій кваліфікаційний рівень 10 учителів. Набутим досвідом педагоги мали змогу поділитися протягом навчального року на засіданнях педагогічних рад, шкільних методичних комісій, семінарах-тренінгах. Зокрема, у листопаді 2017 року був проведений шкільний етап V Міського конкурсу «Парадигма освітніх інновацій - 2018»,  учасниками якого стали 12 учителів школи, які представили власні освітні інновації з теми:«Підвищення ефективності освітнього процесу через упровадження в практику роботи закладу новітніх знань і сучасних педагогічних технологій». Переможці шкільного етапу Конкурсу – Крамар М.П., Хмелюк О..В., Галайда О.Я. та Коваль С.В. – презентували власні методичні розробки на міській виставці інноваційних педагогічних доробків педпрацівників. За рішенням журі міського етапу V Конкурсу переможцями у номінації «Англійська в русі» визнано вчителів англійської мови ТСШ №5 Хмелюк О.В., Галайду О.Я.

Про роботу вчителів початкових класів

Робота вчителів початкових класів у 2017- 2018н.р. була спрямована на вивчення та впровадження Державного стандарту початкової  освіти, за яким навчатимуться першокласники з 1 вересня 2018року,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87від 21.02 2018, освітніх та навчальних програм для 1-2 класів (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018р., №268),освітніх програм закладів загальної середньої освіти І ступеня ( відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти від 20.04.2011  № 465),Законів України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, виконання регіональних,обласних,міських програм.

Основною новацією, яка входить в практику діяльності 1-их класів закладів загальної середньої освіти, є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Дидактичний зміст процесу інтеграції полягає у взаємозв’язку змісту, методів і форм роботи. Відповідно інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів здійснюють навколо певного об’єкту чи явища довкілля, або навколо розв’язання проблеми між предметного характеру, або для створення творчого продукту тощо.

У 2017-2018н.р. методична комісія вчителів початкових класів працювала  над реалізацією науково-методичної проблеми «Виявлення, підтримка і розвиток індивідуальних нахилів і творчих здібностей учнів початкової школи, шляхи формування їхньої пізнавальної активності та уміння вчитися ».

Учні початкових класів у 2017-2018н.р. навчалися за типовою освітньою програмою загальної середньої освіти (1-Аклас, 2-Бклас, 3-і та 4-і класи) та освітньою програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, науковий керівник І.В.Гавриш) - 1-Б клас,вчитель Дзьоба О.В.;  2-А клас, вчитель Величко В.О. Учні проектних класів навчаються за спеціальною програмою та з використанням нових методик і сучасних технологій.

Таким чином ми перейняли естафету всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» – впровадження в освітній простір країни системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуальноздібних дітей та учнівської молоді. Ініціатива прийшла з Харкова ще у 2006 році.

 Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів – сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку рис особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

 Учні проектних класів навчаються за спеціально розробленими навчальними планами, навчально-методичними комплектами, у складі яких зошити на друкованій основі, методичні рекомендації для вчителя, а також диски з інформаційно-комунікаційним супроводом кожного уроку. Він також добре «накладається» на нові державні стандарти початкової освіти. У ньому закладено інтегрований підхід до формування наукової картини світу, зокрема і на основі міжпредметних зв’язків.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Задача вчителя полягає в тому, щоб навчити учнів правильно працювати з інформацією.

До загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, запровадили нові, наприклад, «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією. На предметі «Еврика» (2-ий клас) учні розвивають творчі, винахідницькі риси, кмітливість, працюють над вирішенням складних завдань.

Крім обов'язкових уроків фізкультури, упродовж кожного уроку учні кілька разів беруть участь у музичних паузах з елементами вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

У цьому проекті спостерігається і професійне зростання вчителя, адже сьогодні кількість дітей з швидким реагуванням, які потребують більше знань і уваги зростає, і не підготовленому учителю складно працювати.

Проект зреалізовано на базі 1-Бкласу (вч. Дзьоба О.В.), 2-Акласу (вч. Величко В.О.). Вчителька Заболотна О.А. продовжуватиме естафету – і в наступному навчальному році нові першокласники будуть навчатися за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

Для забезпечення належних умов для організації навчально-виховного процесу учнів 1-4 класів відповідно до Державного стандарту початкової  загальної освіти методичною комісією були проведені засідання,на яких обговорювались актуальні теми. Значна увага приділялась національно-патріотичному вихованню школярів. На достатньому рівні здійснювалось художньо-естетичне виховання учнів.

Творчі звіти вчителів, які атестувалися в цьому навчальному році (Дідух Л.Ю.)  були представлені  у вигляді презентації досвіду. В ході атестації вчителька Дідух Л.Ю. брала участь у шкільному конкурсі парадигм (тема  парадигми «Педагогіка співробітництва як один із компонентів особистісно орієнтованого навчання молодших школярів»), отримала сертифікат від Методичного порталу за публікацію презентації та конспекту інтегрованого уроку з математики та природознавства у 3 класі. (№ 61984). Вчителі Дідух Л.Ю., Бідна О.М. брали участь у роботі сайту ТОКІППО «Методичний портал», за друковані роботи отримали сертифікати. Вчитель Величко В.О. брала участь у науково-методичному семінарі «Шляхи модернізації початкової освіти в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». Фаріон Н.А. – у методичному практикумі професійної майстерності вчителів початкових класів із презентацією теми «Бібліотечно-бібліографічна компетенція – чинник формування стійкого інтересу до читання», Дзьоба О.В. -  у І Всеукраїнському батьківському форумі  «Педагогіка партнерства» - учасників проекту «Інтелект України». Вчителька Заболотна О.А. розробила цикл завдань для розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів з української мови, підготовила тести «Виховання у молодших школярів любові до читання та впровадження технологій при формуванні навичок швидко читання». Бідна О.М. отримала   подяку  від ЛМГО «Львівський  інститут освіти» за  організацію  та  проведення у  загальноосвітнього Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок».

У навчально-виховному процесі вчителі початкових класів впроваджують сучасні цифрові та інтерактивні технології. Уроки з мультимедійною підтримкою використовуються для посилення навчального ефекту, як пояснювально-ілюстративний метод навчання. На таких уроках застосовують мультимедійні продукти: презентації, фрагменти навчально-пізнавальних мультфільмів,педагогічних програмних засобів у режимі демонстрації тощо.

З метою створення умов для індивідуальної самореалізації учнів, розвитку і саморозвитку їх особистісних якостей вчителі початкових класів здійснюють особистісно орієнтоване навчання та виховання. Така організація навчання реалізується у багатьох освітніх технологіях: технології проектів, розвивальному, проблемному, диференційованому, інтерактивному навчанні та ін. Серед багатьох методів роботи, які стимулюють інтерес учнів до нових знань сприяють розвитку дитини через розв’язання проблем застосування їх у конкретній роботі, вчителі початкових класів використовують у своїй роботі методи проектів.В основі цієї діяльності лежить дослідження певної проблеми, що передбачає високий рівень активності учнів. З першого класу діти привчаються до пошуково-дослідницької діяльності. У цьому допомагає співпраця із міською дитячою бібліотекою ,бібліотекою-музеєм «Літературне Тернопілля», розвивається вміння дітей користуватися довідковою літературою, та інтернет-ресурсами. Комп’ютер дозволяє більш глибоко  розвивати резерви дитини,дає змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою  професійною майстерністю.

За минулий навчальний рік підвищився рівень успішності учнів початкових класів, про що свідчать результати контрольних та діагностичних робіт, Державної підсумкової атестації у 4 класах, перевірка навичок читання. За рахунок цілеспрямованої, систематичної, інтерактивної роботи у проектних класах  вчителі Дзьоба О.В. , Величко В.О. досягли  високого рівня навички читання. У 1-Б класі (вч. Дьзоба О.В.) 40% учнів, у 2-Акласі (вч. Величко В.О.)  - 75% учнів читають більше 100 сл./хв.  Діти розуміють зміст прочитаного, помилки в ході читання трапляються рідко. Протягом трьох місяців учні 1-Б класу працювали за спільним з бібліотекою-музеєм «Літературне Тернопілля» проектом «Галявина читайликів».  Майже всі учні 1-4 класів стали активними читачами бібліотеки. Вчителями початкових класів разом із працівниками бібліотеки проводяться літературні уроки, виховні заняття, зустрічі з дитячими письменниками.

Учні початкових класів брали участь в математичних  конкурсах «Кенгуру» (70 учнів), з  розв’язування логічних задач, в конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (2 учні), у другій міській комплексній альтернативній олімпіаді четвертокласників «Надія Тернополя» (9 учнів), природничому  конкурсі «Осінній колосок» (20 учнів) та «Весняний  колосок» (20 учнів), в мовознавчому  конкурсі  «Соняшник» (20 учнів). Учениця 3-Б класу (вч. Бідна О.М.) Димарецька  Евеліна  взяла  участь  в  міському  конкурсі «Безпека в  житті – життя в безпеці -2018»  та у Всеукраїнському фестивалі - конкурсі учнівської  та студентської  творчості ім. Марії Фішер – Слиж «Змагаймося  за  нове життя»,  присвяченого Лесі Українці де  отримала  призові  місця.

Належна увага приділялася створенню сприятливого середовища для адаптації дітей до  систематичного шкільного навчання. Класні кімнати обладнані відповідними шкільними меблями, які відповідають віковим особливостям першокласників, в кожному класі обладнані гардероби, в яких учні зберігають матеріали та інструменти для уроків трудового навчання і образотворчого мистецтва, спортивну форму, змінне взуття. Для дітей організовано належне гаряче харчування; облаштовано ігрові куточки для першокласників, приміщення для організації рухливих ігор  (малий спортивний зал). Учні 1-4 класів забезпечені підручниками та зошитами, вчителі новими програмами і методичними посібниками.

В кабінетах початкових класів стаціонарно функціонують сім телевізорів з DVD-пристроями та технічними можливостями під’єднання до Інтернету.

З метою адаптації першокласників до навчання були проведені заходи для батьків: батьківські збори,консультації педагогів та психолога школи,позакласні виховні заходи, родинні свята,   екскурсії,  культпоходи, зустрічі,виставки робіт, тощо.

Створювались оптимальні психолого-педагогічні умови для самореалізації індивідуального розвитку особистості як учнів,так і вчителів кафедри. Система роботи в початкових класах була побудована так,що всі заходи готувалися спільно: учитель-батьки-діти. Адже саме така співпраця допомагає згуртувати дитячі колективи, а співпраця з батьками – невід’ємна частина навчально-виховного процесу. Для прикладу можна навести перелік родинних свят, проведених у молодшій школі:

 • родинне свято «Порадійте всі за нас: ми йдемо у другий клас» - 1-Б клас, вч. Дзьоба О.В.;
 • родинне   літературно-спортивне  свято «Козацькі розваги» - 3-А клас, вч. Дідух Л.Ю.;
 • родинне свято «     Свято Стрітення» - 2-Б клас, вчитель Стасишин С.Й.;
 • родинне свято   «Родина,   родина   від  батька  й до сина...» 16 травня, 3-Б кл.,  вч. Бідна О.М.;
 • «Без верби і калини нема України»  (присвячене  Дню українського козацтва) - 4-А кл., вч. Заболотна О.А.;
 • святкування: Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового.
 • Літературно-музична композиція «У вінок Кобзареві» (вч. Миськів Л.Л., 4-Б кл.);
 • Шевченківські читання у Домі книги (2-А кл., вч. Величко В.О.);
 • Виставки творів Т.Г.Шевченка ( 1-4 класи);
 • Конкурси на кращого  читця віршів  Т.Г.Шевченка   (біля пам’ятника Т.Г.Шевченку,  1-Б кл.,1-а кл.,  вч. Фаріон Н.А., Дзьоба О.В.);
 • Літературно-музична композиція «Лине слово Кобзаря» ( 4-А кл.,  вч. Заболотна О.А.);
 • конкурс «Наша творчість»( Дзьоба О.В.);
 • «Свято бабусь» (4-Бкл., вч. Миськів Л.Л., 2-Акл., вч. Дідух Л.Ю.);
 • Свято Миколая (4-Б кл., вч. Миськів Л.Л.);
 • «У мене найкраща у світі матуся» (3-Бкл., вч. Бідна О.);
 • «Шануй  батька  і  неньку,   буде   тобі   скрізь   гладенько»  (3-Акл., вч. Дідух Л.Ю.);
 • «Прощавай,Букварику» (1-А клас,Фаріон Н.А.);
 • «Ми – діти твої України» (2-Аклас, вч. Величко В.О., Миськів Л.Л.);
 • літературні уроки в бібліотеці – музеї «Літературне Тернопілля» (1-4 класи);
 • загальношкільна  проща  до Маріїнського центру у с. Зарваниця.

Зустрічі:

- з львівською дитячою письменницею Лесею Кічурою «Майстерня янголів»;

- зустріч із дитячою письменницею В.І.Тарановою (2-Акл., вч. Величко В.О.);

-  із лікарями-стоматологами – урок Здоров’я (3-В кл., вч. Лукова О.В.);

- з автором  книги « Бабусина господа»   К.Михаліциною    (1-А кл.,    вч. Фаріон Н.А.);

- з письменником І.Андрусяком – автором книжок для дітей (1-ші класи);

- з дитячоюписьменницеюЛесеюВознюк (3-А, 3-Б кл.,вч. Дідух Л.Ю., Бідна О.М., 4-ті класи, вч., Заболотна О.А., Миськів Л.Л.);

- з поетом-гумористом В.Насипаним (3-Б, 1-А кл.,вч. Бідна О.М.,Фаріон Н.А.);

- здитячимписьменником М.Баліцьким (4-А, 4-Б кл., Заболотна О.А., Миськів Л.Л.);

- з фахівцями медицини, з студентами стоматологами («Казка про маленьку пташку»)і юристами «Права дітей» - 2-А кл.,вч. Величко В.О.;

- з психологом

Майстер – класи:

- з декупажу по виготовленню ялинкових прикрас до Нового року та подарунків до Дня матері – 2-Акл., вч. Величко В.О.2-Б клас, вчитель Стасишин С.Й., 3-А клас, вч. Дідух Л.Ю., 3-Б кл., вч .Бідна О.М., 3-В кл., вч. Лукова О.В.);

- з декорування великодніх яєць (3-В кл., вч. Лукова О.В.. 2-Б клас, вчитель Стасишин С.Й.);

- «Подорож вкраїнусолоного тіста»повиготовленню виробівзсолоноготістата«Світм’якихіграшок», дедітишили м’якііграшки. -3-Б кл., вч. Бідна О.М.;

- участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно, анімації і телебаченні «Кінохвилька», створення власних мультфільмів на мобільний телефон (1-А кл., вч. Фаріон Н.А.);

- з розпису писанок, виготовлення оберегів для воїнів-учасників АТО (4-А, 4-Б кл., вч. ЗаболотнаО.А., Миськів Л.Л.);

- з пластилінової аплікації, вишиванки (2-А кл., вч. Величко В.О.).

Культпоходи:

 • у театр Актора і ляльки на перегляд вистав з правил вуличного руху та вистав для дітей;
 • у драматичний театр імені Т.Г. Шевченка на перегляд вистав для дітей;
 • у ТНЕУ на перегляд новорічних та великодніх дійств;
 •  у музеї м. Тернополя;
 • в Український дім на виставку дитячих робіт, на виставку «Т. Г. Шевченко у репродукціях його картин» (до дня народження поета);
 • в ПК «Березіль» на перегляд вистави для дітей.

Екскурсії:

- в пожежну частину м. Тернополя, «Мандруємо замками Тернопілля» (Вишнівецький палац, Збаразький замок)  (2-А клас, вч. Величко В.О.).

-  «Замки Львівщини», «Печера Кришталева» в с.Кривче Борщівського району - 3-А клас, . Дідух Л.Ю.

- Екскурсія  на кінну  ферму,  у   товариство з обмеженою відповідальністю «Галичина Ласунка».    На  лінію  з    виробництва   морозива. - 3-Б кл., вч. Бідна О.М.

- «Моє рідне місто», «Підземелля Тернополя», інтернативний музей «Камертон» в с. Ішків Козівського району, музей «Технології минулого» (2-Б клас, вчитель Стасишин С.Й.);

- «Тваринний світ Тернополя» на конеферму «Стара підкова» (4–А кл., вч. Заболотна О.А.).;

 • на молокозавод «Молокія», в Тернопільський обласний еколого-натуралістичний центр, Дубно – Рівне ( зоопарк) (4-Бкл., вч. Миськів Л.Л.)
 • в музей «Літературне Тернопілля», «Таємничий Тернопіль» (4-Акл., вч. Заболотна О.А.);
 • в краєзнавчий музей,в природу (1-4кл.);
 • «Духмяна скоринка» (на хлібозавод –  3-А, 4-А кл, Дідух Л.Ю., Заболотна О.А.);
 • у школу народних ремесел (2-А кл., Величко В.О.,  майстер-клас  з лозоплетіння і ліплення з глини).
 • на кондитерську фабрику ТерА (4-Акл., вч. Заболотна О.А.);
 • до пожежнорятувальної   частини,   в   етномузей,   на виставку картин «Зі світу науки» (2-а, 2б- кл., вч. Величко В.О., Стасишин С.Й.).

Серед учнів початкових класів організованохор «Веселі дзвіночки», ансамбль сопілкарів «Дударики».

Вчителі 3-х класів (Дідух Л.Ю., Бідна О.М., Лукова О.В.) організували за бажанням батьків навчання з катехизму до Першого причастя.

З учнями 2-их класів було проведено спортивне свято «Мама, тато і я – спортивна сім’я». Серед учнів 1-х класів були проведені спортивні змагання «Старти надій». Для учнів початкових класів були проведені «Веселі старти».

Продовження

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід
Поділіться з друзями